Reghel van den heylighen ende grooten vader Augustinus tot het ghebruyck van het Order der Cellebroeders

Te saemen met hunne Statuten van outs gemaeckt in het Order uyt cracht vande Bulle vanden Paus Iulius den II. in het Jaer ons Heeren 1506. en Nieuvvelincks gheconfirmeert en becrachtight door sijne Heyligheyt Clemens den XI. door eene Bulle in dato 31. Au
Bibliographic Details
Author:Augustinus
Series:Algemeen Rijksarchief. Reprints
Volume:75
Language:Dutch
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Description not available.