Tot eenheid geroepen

Vertaling, uitleg en onderzoek van 'Enarratio in Psalmus 132', van Augustinus, Bisschop van Hippo

Doctoraatscriptie vakgroep kerkgeschiedenis, katholieke theologische universiteit te Utrecht

Bibliographic Details
Author:Gerben Zweers
Pages:147
Format:Essay
Topic:- Works > Enarrationes in Psalmos > Enarrationes in Psalmos > en. Ps. 132
Status:Needs Review
Description
Summary:Doctoraatscriptie vakgroep kerkgeschiedenis, katholieke theologische universiteit te Utrecht