Augustine in the Latin West, 430 - ca. 900

Bibliografische gegevens
Auteur:Conrad Leyser
Gepubliceerd in: 2012
Pagina's:p. 450-464
Taal:Engels
Formaat:Chapter
Onderwerp:- Werken > Regula S. Augustini > [Thèmes] > [Influence]
- Invloed en Overleving > De Middeleeuwen (430-1453)
Hoofdwerk: A companion to Augustine
Status:Active