De Augustijnenstaties te Groningen in de 17de eeuw

Bibliographic Details
Author:Eelcko Ypma
Volume:71
Pages:151-170
Periodical:Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht
Format:Article
Status:Needs Review
Description
Description not available.