Katholieke Encyclopaedie

Editors: 1933-1939: J. Stasen, T. Brandsma. 1949-1955: F. van der Meer, F. Baur, L. Engelbert.

Bibliographic Details
Editors:F. Baur, Titus Brandsma, L. Engelbert, Frits Gerben van der Meer, Jan Sassen
Published: Uitgeverij [Uitgeversmaatschappij] Joost van den Vondel, Amsterdam, 1933
Uitgeverij [Uitgeversmaatschappij] Joost van den Vondel, Amsterdam, 1949
Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1949
Notes:In 1961 verscheen nog een aanvullend deel bij de editie 1945-1955, Elsevier, Amsterdam.
Total Pages:25 delen
Format:Dictionary
Topic:- Doctrine > General studies > [Encyclopédies. Présentations générales] > [Dictionnaires-encyclopédies]
Child Work(s): Augustinus
Aurelius Augustinus
Status:Active
Description
Summary:Editors: 1933-1939: J. Stasen, T. Brandsma. 1949-1955: F. van der Meer, F. Baur, L. Engelbert.