Text this: Dos actitudes escépticas: San Augustín y Descartes