Une préface en l'honneur de St. Augustin

De auteur geeft de tekst van de prefatie van Augustinus en beschrijft er de inhoud en schoonheid van. Een aanvraag om deze prefatie ook in de liturgie van de Premonstreit op te nemen werd door het generaal Kapittel van 1902 verworpen op grond van het feit dat Norbertus zelf geen eigen prefatie bezit...

Full description

Bibliographic Details
Author:Alphonse Zak
Volume:9
Pages:54-58
Periodical:Revue de l'Ordre de Prémontré et ses Missions
Format:Article
Status:Needs Review
Description
Summary:De auteur geeft de tekst van de prefatie van Augustinus en beschrijft er de inhoud en schoonheid van. Een aanvraag om deze prefatie ook in de liturgie van de Premonstreit op te nemen werd door het generaal Kapittel van 1902 verworpen op grond van het feit dat Norbertus zelf geen eigen prefatie bezit. De auteur roept alle mogelijke argumenten op om ondanks deze weigering de prefatie van Augustinus toch binnen te krijgen