Biuletyn patroystyczny

I. Publikacje: Chrescijanstow i kultura klasyczna, Traduction polonaise de Ch. N. COCHRANE= "Christianisme et culture antique". II. Komunikaty: Sw. Augustyn a kobiety, conférence de G. LAWLESS à Varsovie, = "S. Augustin et la femme". III. Sprawozdania- 1. Nauka Ojcow Kosciola na temat wewnetrznego w...

Full description

Bibliographic Details
Volume:58
Pages:143-152
Language:Polish
Periodical:Collectanea Theologica
Format:Article
Topic:- Biography > Background
Status:Needs Review
id 11341
record_format augustine
collection Bibliography
hierarchy_parent_id folder-2
hierarchy_parent_title Background
hierarchy_top_id folder-1
hierarchy_top_title Biography
hierarchy_sequence biuletyn patroystyczny
topic_id_str_mv 1§2§
topic_text_en_str_mv Biography§Background§
topic Biography Background
Biographie Milieu
Lebensbeschreibung Umwelt
Biografie Milieu
Biografía Ambiente
Biografia Ambiente
spellingShingle Biography Background
Biographie Milieu
Lebensbeschreibung Umwelt
Biografie Milieu
Biografía Ambiente
Biografia Ambiente
Biuletyn patroystyczny
topic_hierarchy_en_str_mv 0/Biography/
1/Biography/Background/
topic_text_fr_str_mv Biographie§Milieu§
topic_hierarchy_fr_str_mv 0/Biographie/
1/Biographie/Milieu/
topic_text_de_str_mv Lebensbeschreibung§Umwelt§
topic_hierarchy_de_str_mv 0/Lebensbeschreibung/
1/Lebensbeschreibung/Umwelt/
topic_text_nl_str_mv Biografie§Milieu§
topic_hierarchy_nl_str_mv 0/Biografie/
1/Biografie/Milieu/
topic_text_es_str_mv Biografía§Ambiente§
topic_hierarchy_es_str_mv 0/Biografía/
1/Biografía/Ambiente/
topic_text_it_str_mv Biografia§Ambiente§
topic_hierarchy_it_str_mv 0/Biografia/
1/Biografia/Ambiente/
title_short Biuletyn patroystyczny
title Biuletyn patroystyczny
title_sort biuletyn patroystyczny
title_sort_txt biuletyn patroystyczny
title_full Biuletyn patroystyczny
title_fullStr Biuletyn patroystyczny
title_full_unstemmed Biuletyn patroystyczny
description I. Publikacje: Chrescijanstow i kultura klasyczna, Traduction polonaise de Ch. N. COCHRANE= "Christianisme et culture antique". II. Komunikaty: Sw. Augustyn a kobiety, conférence de G. LAWLESS à Varsovie, = "S. Augustin et la femme". III. Sprawozdania- 1. Nauka Ojcow Kosciola na temat wewnetrznego wzrostu czlowieka. Sympozjum patrystyczne, Rzym, 20-21 marca 1987, = "L'enseignement des Pères de l'Eglise sur le progrès intérieur de l'homme, Symposium, Rome, Univ. Pontif. Salesiana, 20-21 mars 1987". 2. Symposjum patrystyczne z okazji 1600 rocznicy nawrecenia i chrztu sw. Augustyna
status_str Needs Review
format Article
container_volume 58
container_pages_str 143-152
periodical_str Collectanea Theologica
language polonais
spelling 11341 augustine Bibliography Background Biography 1§2§ Biography§Background§ Biography Background 0/Biography/ 1/Biography/Background/ Biographie§Milieu§ Biographie Milieu 0/Biographie/ 1/Biographie/Milieu/ Lebensbeschreibung§Umwelt§ Lebensbeschreibung Umwelt 0/Lebensbeschreibung/ 1/Lebensbeschreibung/Umwelt/ Biografie§Milieu§ Biografie Milieu 0/Biografie/ 1/Biografie/Milieu/ Biografía§Ambiente§ Biografía Ambiente 0/Biografía/ 1/Biografía/Ambiente/ Biografia§Ambiente§ Biografia Ambiente 0/Biografia/ 1/Biografia/Ambiente/ biuletyn patroystyczny Biuletyn patroystyczny I. Publikacje: Chrescijanstow i kultura klasyczna, Traduction polonaise de Ch. N. COCHRANE= "Christianisme et culture antique". II. Komunikaty: Sw. Augustyn a kobiety, conférence de G. LAWLESS à Varsovie, = "S. Augustin et la femme". III. Sprawozdania- 1. Nauka Ojcow Kosciola na temat wewnetrznego wzrostu czlowieka. Sympozjum patrystyczne, Rzym, 20-21 marca 1987, = "L'enseignement des Pères de l'Eglise sur le progrès intérieur de l'homme, Symposium, Rome, Univ. Pontif. Salesiana, 20-21 mars 1987". 2. Symposjum patrystyczne z okazji 1600 rocznicy nawrecenia i chrztu sw. Augustyna Needs Review Article 58 143-152 Collectanea Theologica polonais
_version_ 1777746977369358336