Maria en de Kerk

Verslagboek der twintigste Mariale Dagen gehouden in de Norbetijnerabdij van O.L. Vrouw te Tongerlo, 28-30 augustus 1963
Détails bibliographiques
Publié: Norbertijnenabdij, Tongerlo, 1965
Pages Totales:178
Format:Book
Contient: De verhouding Maria en de Kerk bij de Vaders
Statut:Active
Description
Aucune description n'est disponible.