Die sieben gaben des Heiligen Geistes in ihrer Bedeutung für die Mystik nach der Theologie des 13. und 14. Jahrhunderts

Het eerste deel: Die sieben Gaben des Heiligen Geistes als Faktoren der Mystik bis zur Frühscholastik, wijst hoofdzakelijk op de grote rol van Augustinus, wiens opvatting van de betrekking der Gaven tot de hoogste christelijke volmaaktheid en Godskennis de grondslag is geweest van alle latere uiteen...

Full description

Bibliographic Details
Author:K. Boeckl
Published: Herder, Freiburg i. Br., 1931
Total Pages:XV-182
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Summary:Het eerste deel: Die sieben Gaben des Heiligen Geistes als Faktoren der Mystik bis zur Frühscholastik, wijst hoofdzakelijk op de grote rol van Augustinus, wiens opvatting van de betrekking der Gaven tot de hoogste christelijke volmaaktheid en Godskennis de grondslag is geweest van alle latere uiteenzettingen daaromtrent.