Augustin som forkynder - Kirkeår og hovedtemaer

Bibliographic Details
Author:Helge Haystrup
Published: C.A. Reitzels Forlag, København, 1990
Pages:11-43
Format:Chapter
Topic:- Works > Augustin preacher. Catechism > Preacher
- Works > Liturgy in augustinian work > Liturgical seasons. Catechumenate > Liturgical year
Parent Work: Forkyndelse og eksegese
Status:Active
Description
Description not available.