Ordo amoris

Augusins syn på seksualitet og aegteskab I
Bibliographic Details
Author:Helge Haystrup
Published: C.A. Reitzels Forlag, København, 1998
Pages:91-112
Format:Chapter
Topic:- Doctrine > From man to God > Jesus Christ. Redemption. Sacraments. Church. Grace. Mariology. > Sacraments > Marriage
- Doctrine > From man to God > [Morale] > [Amour sexuel et conjugal] > [Sexualité]
Parent Work: Fra Grundtvig til Augustin
Status:Active
Description
Description not available.