Recep'ja antyku chrescijanskiego w Polsce.

Materialy bibliograficzne ( = De studiis antiquitatis christianae in Polonia vigentibus. Materies bibliographica). Tomus I. XV-XVIII saec. Pars II. Doctrina et historia primaevae christianitatis. ( XV-XVIII w., Cz.I, Autorzy i teksty; Cz. 2, Problemy doctrinane; historia wezesnlgo chrzescijanstwa).

Bibliographic Details
Author:Janina Czerniatowicz, Czesaw Mazur
Published: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1983
Volume:II
Total Pages:190
Format:Book
Topic:- Biography > Background
Status:Needs Review
Description
Summary:Materialy bibliograficzne ( = De studiis antiquitatis christianae in Polonia vigentibus. Materies bibliographica). Tomus I. XV-XVIII saec. Pars II. Doctrina et historia primaevae christianitatis. ( XV-XVIII w., Cz.I, Autorzy i teksty; Cz. 2, Problemy doctrinane; historia wezesnlgo chrzescijanstwa).