Bog jako Najwysze Dobro wedug sw Augustyna

Z filosofii sw. Augustyna i sw Bonawentury, Opera Philosophorum Medii Aevi, Textus et studia 3 "Dieu en tant que bien suprême selon saint Augustin".

Bibliographic Details
Author:S. Kowalczyk
Published: Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1980
Pages:31-171
Format:Article
Topic:- Doctrine > God. Trinity > God > [Conception humaine de Dieu] > God
Status:Needs Review
Description
Summary:Z filosofii sw. Augustyna i sw Bonawentury, Opera Philosophorum Medii Aevi, Textus et studia 3 "Dieu en tant que bien suprême selon saint Augustin".