Sint Augustinus in het Middelnederlandsch. Uit de Bibliotheca manuscripta.

Bibliographic Details
Author:Willem de Vreese
Published: W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1962
Pages:85-115
Format:Article
Parent Work: Over handschriften en handschriftkunde.
Status:Needs Review
Description
Description not available.