Augustinus op zoek naar de waarheid.

Met elf illustraties in houtsnede en een omslagtekening door J. Franken Pzn.
Bibliographic Details
Author:Frans J. Wahlen
Published: Brusse, Rotterdam, 1930
Notes:1. Toen augustinus geboren werd. 2. Monica en Patricius. 3. Augustinus' jeugdjaren. 4. Scholier in Madaura. 5. Jeugdcrisis. 6. Student in Carthago. 7. Augustinus' rijpende jeugd. 8. Op zoek naar de wijsheid. 9. Tusschen de manicheën verdwaald. 10. Monica's reanen. 11. Spraakleraar in Carthago. 12. Rome. 13. Augustinus bij Ambrosius. 14. Zijn leven in Milaan. 15. Zielecrisis onder den vijgeboom. 16. Verborgen leven te Cassiciacum. 17. Monica sterft in Ostia. 18. De monnik in Thagaste. 19. Augustinus priester. 20. Bisschop en vredesapostel. 21. 's Bisschops last. 22. De Stad Gods tegenover der Wereld. Tot slot.
Total Pages:154
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Description not available.