De laatste der Romeinen, Rutilius Namatianus, en zijn afscheid van Rome.

Bibliographic Details
Author:Andries Welkenhuysen
Published: Universitaire Pers, Leuven, 1995
Pages:91-109
Format:Chapter
Topic:- Biography > Relations and Sources > Students & Correspondents > Rutilus namatianus
Parent Work: Latijn van toen tot nu.
Status:Needs Review
Description
Description not available.