La espiritualidad de los Canónicos Regulares, vol. I

Bijzonder de Serm. 355 en 356 en de Regel

Bibliographic Details
Author:J. Leclercq
Published: Società Editrice Vita e Pensiero, Milano, 1962
Notes:La vita commune del clero nei secoli XI e XII. Atti della Settimana di studio: Mendola, settembre 1959, 2 vol.
Total Pages:XVI-536
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Summary:Bijzonder de Serm. 355 en 356 en de Regel