Usprawiedliwienie grzesznika

Czy potepienia doktrynalne z XVI w. zachowuja nadal swoja waznosc?
Bibliographic Details
Author:Andrzej A. Napiórkowski
Published: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków, 1998
Series:Biblioteka Ekumenii i Dialogu
Volume:5
Total Pages:232
ISBN:83-85245-93-6
Format:Book
Topic:- Doctrine > From man to God > Jesus Christ. Redemption. Sacraments. Church. Grace. Mariology. > Grace > [Justification (simul iustus et peccator)]
Status:Active
Description
Description not available.