Thomae de Chobham, Summa Confessorum

Deze Somma is verdeeld in 7 artikels. Het 7e geeft een lange opsomming van ondeugden en zonden die gestaafd worden door de autoriteit van Gregorius en Augustinus.

Bibliographic Details
Author:F. Broomfield
Published: Nauwelaerts, Louvain - Paris, 1968
Series:Analecta Mediaevalia Namurcensia
Volume:25
Total Pages:LXXXVIII-722
Format:Book
Topic:- Biography > Relations and Sources > Greek Christian writers > Gregory of Nazianzus (the theologian)
- Works > De civitate Dei
- Doctrine > From man to God > Evil. Sin
- Doctrine > From man to God > Jesus Christ. Redemption. Sacraments. Church. Grace. Mariology. > [Cité de Dieu. Ecclésiologie]
Status:Active
Description
Summary:Deze Somma is verdeeld in 7 artikels. Het 7e geeft een lange opsomming van ondeugden en zonden die gestaafd worden door de autoriteit van Gregorius en Augustinus.