Een asymmetrische dialoog. Historische kanttekeningen bij de onderlinge rekening van de kerkelijke ambten

Rede uitgesproeken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar, om werkzaam te zijn op het vakgebied van de Oecumenica aan de Universiteit Utrecht, op donderdag 20 januari 1994
Bibliographic Details
Author:Anton Houtepen
Published: Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht, Utrecht, 1994
Series:Utrechtse Theologische Reeks
Volume:22
Total Pages:51
Format:Book
Topic:- Doctrine > From man to God > Jesus Christ. Redemption. Sacraments. Church. Grace. Mariology. > [Cité de Dieu. Ecclésiologie] > [Catholicité - Unité - Sainteté - Apostolicité] > [Oecuménisme]
Status:Needs Review
Description
Description not available.