Een cleyn Tractaetken van de liefde Godts sonder de welcke datmen niet en can salich worden

Met sommige schoon e middleen om tot oprechte liefde (die alle dinghen licht maeckt) te comen. Hierby oock een sonderlingh Tractaetken van de Gensterkens der liefde Godts, om deurgaens liefde van Godt te begheeren &c. Met noch eenighe Tractaetkens ende verscheyden godvruchtighe ende menighe ghebedek...

Full description

Bibliographic Details
Author:Jan De Sangere
Published: Franchoys Fabri, Loven, 1628
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Summary:Met sommige schoon e middleen om tot oprechte liefde (die alle dinghen licht maeckt) te comen. Hierby oock een sonderlingh Tractaetken van de Gensterkens der liefde Godts, om deurgaens liefde van Godt te begheeren &c. Met noch eenighe Tractaetkens ende verscheyden godvruchtighe ende menighe ghebedekens.