Uit de Kerstvroomheid der zestiende eeuw

Onbekend werk van Bartholomeus van Middelburg

Codex II 2779 van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, waarschijnlijk toe te schrijven aan bartholomaeus van Middelburg (+ 1564). Heel de leer van bijgaande kerstvroomheid is geput uit Augustinus, Ambrosius en Bernardus.

Bibliographic Details
Author:Albert Ampe
Published: S.n., s.l., 1967
Volume:41
Pages:123-190
Language:Dutch
Periodical:Ons Geestelijk Erf
Format:Article
Status:Needs Review
Description
Summary:Codex II 2779 van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, waarschijnlijk toe te schrijven aan bartholomaeus van Middelburg (+ 1564). Heel de leer van bijgaande kerstvroomheid is geput uit Augustinus, Ambrosius en Bernardus.