Augustinus over het Godsrijk.

beschrijving van den inhoud der twee en twintig boeken met inleiding en aanteekeningen.
Bibliographic Details
Author:H.T. Karsten
Published: Tjeenk Willink & zoon, Haarlem, 1914
Language:Dutch
Notes:Inleiding. Inhoudsopgave der 22 boeken. Aanteekeningen:1. Algemeene beschouwing over dit werk van Augustinus. 2. Augustinus leven en ontwikkelingsgang. 3. Het Neoplatonisme. 4. Wereldorde, goed en kwaad, vrije wil, zonde, genade, voorbeschikking bij Neoplatonisten en bij Augustinus. 5. Daemonen. 6. Drieeenheid. 7. het wonder.
Total Pages:140
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Description not available.