Wanneer hebben wij u hongerig gezien?

Het aanzien van de onaanzienlijksten bij Matteüs en Augustinus

Lezingen ter gelegenheid van de 1650e herdenking van de geboortedag van Augustinus in 354, op 13 november 2004

Bibliographic Details
Author:Willemien Otten, Martijn Schrama, Joop Smits
Collaborator:Bob Bodaar
Published: Faculteit Godgeleerdheid, Utrecht, 2007
Series:Utrechtse Theologische Reeks
Part:58
Total Pages:52
ISBN:978-90-72235-66-4
Format:Festschrift
Child Work(s): Wanneer hebben wij u dan hongerig gezien?: Matteüs 25,40 bij Augustinus
Het aangezicht der barmhartigheid in de vroegchristelike traditie van het westen
Status:Needs Review
Description
Summary:Lezingen ter gelegenheid van de 1650e herdenking van de geboortedag van Augustinus in 354, op 13 november 2004