Sint Augustinus, Kerkvader

Zijne Stichtingen en zijne werken. Eene studie naar aanleiding van het Vijftiende Eeuwfeest

De H. Augustinus, Zijne Stichtingen en Zijne Werken. De Nieuwe Bijkerk der Parochie van den H. Augustinus. De Augustijner-Orde (Geschiedkundige bijzonderheden). Bijlage I: De Augustijner-Orde in Noord-Nederland. Bijlage II: Tijdkundig overzicht van de Geschiedenis der Utrechtsche Statie. Bijlagen II...

Full description

Bibliographic Details
Author:Alb. Van Rooijen
Published: Wed. van Rossum, Utrecht, 1887
Notes:Tweede, gewijzigde en veel vermeerderde druk.
Total Pages:166
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Summary:De H. Augustinus, Zijne Stichtingen en Zijne Werken. De Nieuwe Bijkerk der Parochie van den H. Augustinus. De Augustijner-Orde (Geschiedkundige bijzonderheden). Bijlage I: De Augustijner-Orde in Noord-Nederland. Bijlage II: Tijdkundig overzicht van de Geschiedenis der Utrechtsche Statie. Bijlagen III: Over de Plechtigheid der Kerkwijding. Bijlage IV: Aanteekeningen van gemengde inhoud.