Augustinus Mysticus: Mystiek, Narcisme en Echoïsme bij Augustinus, geïllustreerd aan 'Confessiones' en 'Enarrationes in Psalmos' een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Theologie

Diss. Theol. Nijmegen.

Bibliographic Details
Author:Thijs Rutten
Published: Ten Have, Baarn, 2003
Volume:XVI
Total Pages:491
ISBN:9025954030
Format:Book
Topic:- Biography > Person and Life > Augustin, the mystic > mystical union
- Works > Confessiones > Conf. VII
- Works > Confessiones > Topics > [Mystique / VII]
- Works > Enarrationes in Psalmos > Topics > [Étude]
- Doctrine > From man to God > Divine revelation > Allegory. Typology. Symbolism > Allegory > Allégorèse
Status:Active
Description
Summary:Diss. Theol. Nijmegen.