Antyk w polsce w latach 1985-1986

Bibliografia (z uzupelnieniami z lat 1982-1984)
Bibliographic Details
Author:Zdzislaw Piezczek, Maria Spachta
Published: 1988
Volume:43
Pages:465-620
Periodical:Meander
Format:Article
Topic:- Biography > Background
Status:Needs Review