Augustinusdag 2003

Dood en verrijzenis bij Augustinus

Cf. B. Bruning, De dood: noodzaak en gave, 7-40: K. Van Wonterghem, De Paastijd in Hippo, 41-56; E. Vermeulen: Augustinus: Brief 263 (aan Sapida), 57-75; A. Zumkeller, Het voorgenomen huwelijk van Augustinus en de wegzending van zijn concubine, 77-94; M. Lamberigts, Homilie 28 augustus 2004, 95-98;...

Full description

Bibliographic Details
Author:Bernard Bruning, Jozef Van Houtem, Mathijs Lamberigts, Emmy Vermeulen, Kristina Van Wonterghem, Adolar Zumkeller
Published: Augustijns Historisch Instituut, Heverlee, 2004
Language:Dutch
Total Pages:102
Format:Book
Topic:- Doctrine > Man > [La mort. Consolatio mortis] > [Mort]
- Doctrine > Eschatology, State of Man After Death > Resurrection > [Résurrection des morts]
Child Work(s): De dood: noodzaak en gave
De Paastijd in Hippo
Brief 263 aan Sapida
Het voorgenomen huwelijk van Augustinus en de wegzending van zijn concubine
Homilie 28 augustus 2004
Ter lezing aanbevolen
Status:Active
Description
Summary:Cf. B. Bruning, De dood: noodzaak en gave, 7-40: K. Van Wonterghem, De Paastijd in Hippo, 41-56; E. Vermeulen: Augustinus: Brief 263 (aan Sapida), 57-75; A. Zumkeller, Het voorgenomen huwelijk van Augustinus en de wegzending van zijn concubine, 77-94; M. Lamberigts, Homilie 28 augustus 2004, 95-98; J. Van Houtem, Ter lezing aanbevolen, 99-102.