Den H. Reghel van den H. Vader Augustinus ghegheven voor de nonnekens, Met d'Uytlegginghe van dien

By een vergadert uyt verscheyden HH. Vaders ende Leeraers; mitsgaders een korte maniere van een dagelijcksche Oeffeninghe, seer profijtigh voor alle Religieusen

Univ. Bib. Gent Volkomen identisch met de Anwerpse uitgave.

Bibliographic Details
Author:Balduinus De Beer
Published: Jan Cnobbaert, Antwerpen, 1651
Alexander Sersanders, Ghendt, 1651
Total Pages:XX-197
Format:Book
Topic:- Works > Regula S. Augustini > [Thèmes] > [Commentaire]
- Works > Regula S. Augustini > [Traductions] > [néerlandais]
Status:Active
Description
Summary:Univ. Bib. Gent Volkomen identisch met de Anwerpse uitgave.