De biecht voor God van een groot man of De Bekentenissen van Aurelius Augustinus

Naar 't oorspronkelijke bekort, met eene Levensschets van Augustinus en ophelderingen voorzien
Bibliographic Details
Author:W. Az. Francken
Published: W.H. Kirberger, Amsterdam, 1857
Total Pages:VII-156
Format:Book
Status:Needs Review
Description
Description not available.